ฟิล์มถนอมอาหาร 18 นิ้ว x 500 เมตร

ฟิล์มยืดถนอมอาหาร เพื่อช่วยรักษาความสดและรสชาติของอาหารทำให้อายุในการเก็บยาวนานขึ้น ป้องกันกลิ่นและสุขอนามัยทีดี