Interdict Of Foil

Client: Admin UNIFOIL Type: UNIFOIL Visit: Admin UNIFOIL Designs

Information Management

นาโนเทคโนโลยี มีความสำคัญ เพราะสิ่งของที่เรารู้จักจะมีสมบัติพิเศษพิสดาร เมื่อถูกทำให้มีขนาดนาโน อะลูมิเนียมฟอยล์ที่ถูกฉีกเป็นฝอยจนต้อง ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องก็ยังมีสมบัติเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ แต่ถ้าทำให้มันเล็กลง ไปเรื่อยๆจนมีขนาด 20 ถึง 30 นาโนเมตร อะลูมิเนียมฟอยล์อาจระเบิดได้ แม้นาโนวัสดุจะไม่ได้มีสมบัติเชิงบวกไปเสียหมด (มีการพูดถึงการนำอลูมิเนียมนาโน ไปทำเชื้อเพลิงจรวด) แต่การที่วัสดุบางชนิดมีสมบัติที่เป็นประโยชน์ ก็เอื้อให้นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ของที่มีสมบัติแปลกๆใหม่ๆ เช่น พลาสติกที่นำกระแสไฟฟ้าได้ และสารเคลือบเหล็กที่ป้องกันสนิม มันเหมือนกับการเสกให้แมวมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และเมื่อหดลงไปถึงจุดหนึ่ง จู่ๆแมวก็กลายเป็นสุนัข

 

Copyright @ 2012 UNIFOIL THAILAND Co.,Ltd. by Admin UNIFOIL Designs