ปลอดภัยใช้ง่าย ด้วยโฟมบรรจุอาหาร

ถาดโฟมบรรจุอาหาร เป็นภาชนะที่มีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นพอสมควร ราคาถูก ภายในเนื้อเป็นรูฟองอากาศคล้ายฟองน้ำผลิตจากเม็ด พลาสติก PS ( Polystyrene ) ผ่านการเป่าพองอากาศและขึ้นรูปเป็นภาชนะ สามารถทนความร้อนได้ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียสและไม่ทน อาหารที่มีไขมัน จึงเหมาะสำหรับบรรจุอาหารสด/แห้งที่ไม่มีความร้อนและไขมันต่ำ ถามว่าถ้านำถาดโฟมบรรจุของร้อนหรือของที่มีไข มันสูงจะเกิดอะไรขึ้น ?

คำตอบ ก็คืออาจจะมีสารปนเปื้อนชนิดสไตรีนมอนอเมอร์ ( Styrene Monomer ) ออกมาปะปนกับอาหารได้ สารเคมีชนิดนี้โดยตัวมันเอง ไม่ทำให้เกิดพิษ แต่เมื่อเข้าไปสะสมในร่างกาย กระบวนเผาผลาญในร่างกาย จะเปลี่ยนสารตัวนี้ให้เป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งวึ่งเป็นสารก่อ มะเร็ง สำหรับปริมาณของสารที่จะหลุดออกมาปนเปื้อนกับอาหารนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอาหารปริมาณไขมันใน อาหาร และระยะเวลาที่สัมผัส

Admin UNIFOIL, UNIFOIL THAILAND Co.,Ltd.

Copyright @ 2012 UNIFOIL THAILAND Co.,Ltd. by Admin UNIFOIL Designs