Aluminium

Client: Admin UNIFOIL Type: UNIFOIL Visit: Admin UNIFOIL Designs

อลูมิเนียมฟอยล์ ทำจากโลหะอลูมิเนียมซึ่งถูกนำมาหลอมและรีดให้เป็นแผ่นบาง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาความสดของอาหาร ป้องกันการสูญเสียน้ำการซึมผ่านของไขมันและน้ำมันได้ดีนอกจากนี้ยังป้องกันอากาศภายนอก และสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสกับอาหารด้วย จึงนิยมนำมาห่ออาหารเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็น ห่อแซนต์วิชและอาหารสำหรับการไปปิกนิก รวมถึงห่ออาหารเพื่อนำเข้าอบหรือ ย่างด้วยม้วนอะลูมีเนียมฟอยล์ม้วนที่ขายในท้องตลาดมักจะมีด้านหนึ่งเป็นลักษณะด้านในขณะที่อีกด้านหนึ่งมันเงาหลายคนคงเคยสงสัย ว่าควร ใช้ด้านไหนห่อหุ้มอาหารกันแน่ ?

Information Management

จริงๆ แล้วคุณจะใช้ด้านใดก็ได้ เพราะคุณสมบัติของแผ่นอลูมิเนียมทั้งสองด้านเหมือนกันทุกประการ แต่ลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันนั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพราะในการผลิตอะลูมิเนียมฟอยล์ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.005 นิ้วนี้จะใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ 2 แผ่นประกบกันแล้วเข้าเครื่องรีดพร้อมกันเพื่อปัองกันการฉีดขาด เมื่อแผ่นฟอยล์ออกมาจากเครื่องรีด ด้านที่สัมผัสกับลูกกลิ้งก็จะมีผิวหน้ามันเงา ในขณะที่ด้านที่ไม่สัมผัสกับลูกกลิ้งมีผิวด้านนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิด Non-Stick Aluminum Foil ซึ่งจะมีสาร คลือบไว้ที่ผิวด้านหนึ่งในการห่ออาหารให้ใช้ด้านที่มีสารเคลือบนั้นอยู่ด้านใน

ในการนำอลูมิเนียมฟอยล์มาห่ออาหารแล้วนำไปผ่านความร้อน แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์อาจเปลี่ยนเป็นสีดำ ทั้งนี้เนื่องจากไอน้ำที่เกิดขึ้น ในการปรุงอาหารเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาระหว่างอ๊อกซิเจนกับอลูมิเนียมให้กลายเป็นอลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งไม่ต้องตกใจ เพราะสารชนิดนี้ไม่ มีอันตรายแต่อย่างใด่นอกจากนี้อลูมิเนียมฟอยล์ยังอาจทำปฎิกิริยากับโลหะบางชนิด เช่น โลหะเงิน เหล็ก หรือกับส่วนประกอบในอาหาร เช่น เกลือ น้ำส้มสายชู อาหารที่มีกรดสูง ทำให้แผ่นอลูมิเนียมเกิดเป็นรูขึ้นมา และอาจมีเกลืออลูมิเนียมสีดำติดตัวอาหารได้ สารสีดำนี้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่อาจจะทำให้ดูไม่สวยงาม จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้อลูมิเนียมฟอยล์กับโลหะและส่วนประกอบอาหารเหล่านี้สำหรับเรื่องการใช้อลูเนียมฟอยล์กับเตาไมโครเวฟนั้น โดยทั่วไปจะมีคำแนะนำไม่ให้นำอาหารที่บรรจุอลูมิเนียมฟอยล์เข้าเตาไมโครเวฟ เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟเมื่อกระทบกับภาชนะโลหะจะเกิดการสะท้อนกลับหมด ทำให้คลื่นไมสามารถผ่านเข้าได้ อาหารที่ต้องการปรุงจะไม่สุก และหลอดแมกนีตรอนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นไมโครเวฟก็จะเกิดความเสียหายด้วยอย่างไรก็ตามเราสามารถใช้อลูมิเนียมฟอยล์ ชิ้นเล็ก ๆ ห่อหุ้มอาหารตรงบริเวณที่มีความหนาน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ เช่น หางปลา ปีกไก่ เพื่อป้องกันการสุกมากกินไปได้

โดยมีข้อแนะนำ ในการใช้ฟอยล์กับเตาไมโครเวฟจาก USDA
( United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection Servic ) ดังนี้
1. ใช้อลูมิเนียมฟอยล์ใหม่จากม้วน อย่าใช้ชิ้นที่ใช้แล้วซึ่งมีรอยยับย่นมาก เพราะมีโอกาสทำให้เกิดประกายไฟได้สูง
2.ใช้อลูมิเนียมฟอยล์ครอบคลุมไม่เกิน 1/4 ส่วนของชิ้นอาหาร
3. หุ้มแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ให้แนบไปกับรูปทรงของอาหาร โดยไม่ให้มีชิ้นส่วนที่ยื่นหรือหักเป็นมุม
4. วางส่วนที่หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ให้ห่างจากผนังเตาไมโครเวฟอย่างน้อย 1 นิ้ว
5. ถ้าเห็นมีประกายไฟเกิดขึ้นให้ดึงอลูมิเนียมฟอยล์ออกทันที

 

Copyright @ 2012 UNIFOIL THAILAND Co.,Ltd. by Admin UNIFOIL Designs